Donnerstag, 27. September 2007

بیانیه‌ی كانون نویسندگان ایران


بیانیه‌ی كانون نویسندگان ایران
در اعتراض به سركوب‌های اخیر


مردم شریف و آزاده!
روز به روز بر تراكم ابرهای تیره‌ی خفقان افزوده می‌شود و هم‌چنان كه پیش‌بینی می‌شد فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تنگ‌تر و سركوب آزادی‌ها افزون‌تر می‌شود.
معلمان به محاكمه كشیده می‌شوند. استادان دانشگاه به اجبار بازنشسته می‌گردند.
دانش‌جویان پلی‌تكنیك (امیركبیر) پس از ماه‌ها حبس در سلول‌های انفرادی بدون داشتنِ وكیل به دادگاه احضار می‌شوند. در خرم‌آباد، به تجمعِ فعالانِ جنبشِ زنان یورش می‌برند و چند تن از فعالان كارگری حاضر در این تجمع را به بند می‌كشند. كتاب‌فروشی‌ها را می‌بندند و كتاب‌ها، مطبوعات و پایگاه‌های اینترنتی را سانسور و تعطیل می‌كنند. و اعدام‌ها نیز هم‌چنان ادامه دارد.
كانون نویسندگان ایران به روش همیشگی خود سركوب آزادی‌ها و محاكمه فعالان جنبش‌های زنان، كارگران و دانش‌جویان و نیز مجازات اعدام را محكوم می‌كند و خواستار پایان گرفتن این سركوب‌ها، محاكمه‌ها و اعدام‌هاست.

كانون نویسندگان ایران
۳/۷/۸۶۱۳

Sonntag, 23. September 2007

دستگیری شرکت کنندگان مراسم سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

دستگیری شرکت کنندگان مراسم سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


بنابه گزارشات رسیده تعداد اعضای خانواده های دستگیر شده قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 و شرکت کنندگان در 19 سالگرد این مراسم به 12 خانواده رسیده است .
مامورین وزارت اطلاعات از روزهای 11 شهریور 1386 شروع به یورش بردن به منزل خانواده های قربانیان قتل عام زندانیان 1367 نمودند . این یورشها در ساعتهای بین 03:00 الی 05:00 صبح انجام می شد. یورشها وحشیانه و غیر انسانی بوده و از آنجائی که بعضی از خانواده ها دارای بچه های خردسال و یا افراد مسن که بعضی از آنها دارای ناراحتی قلبی هستند و باعث وحشت شدید کودکان و تشدید بیماری افراد مسن گردیده. مامورین وزارت اطلاعات وقتی که با اعتراضات همسایه ها مواجه می شدند در جواب آنها خودشان را از مامورین مبارزه با مواد مخدر معرفی می کردند.
مامورین وزارت اطلاعات ابتدا تمامی اعضای خانواده را در یک اطاق جمع کرده و سپس تمامی خانه را مورد بازرسی خود قرار می دهند. بازرسیها بصورت پخش کردن ،پرتاب کردن و شکستن لوازم منزل همراه است. آنها پس از بازرسی و جمع آوری کامپیوترها ، دست نوشتها ، کتابها و حتی کتابهای درسی دانشجویان، سی دی، دست چک، پولهای نقد موجود در خانه که برای امرار معاش خانواده است و سایر لوازم شخصی را ضبط و همراه با افراد دستگیر شده با خود می برند.از آنجائی که در اکثر موارد سرپرست خانواده ها دستگیر شده اند و تمامی امکانات مالی خانواده را ضبط کرده اند سایر اعضای خانواده را در تنکنای مالی شدیدی قرار داده اند و بخصوص که در آستانۀ سال تحصیلی هستند فشار را بر خانواده ها را مضاعف کرده است. مامورین وزارت اطلاعات اعضای خانواده های دستگیر شده را تحت فشار قرار داده که دستگیری اعضای خانواده شان را نباید افشا کنند در غیر این صورت آنها را هم دستگیر خواهد کرد .
دستگیر شدگان را به نقاط نا معلو می انتقال داده اند. مراجعات خانواده ها به دادگاه انقلاب و زندان اوین برای پیگیری وضعیت عزیزانشان و محل نگهداری آنها روزها بدون پاسخ باقی می ماند.
آقای پیروز منصوری 47 ساله که در ساعت 05:00 صبح 11 شهریور 1386 با یورش به منزلش دستگیر و او را به نقطه نامعلومی منتقل کردند. مامورین وزارت اطلاعات کامپیوتر خودش و فرزند دانشجویش و سایر لوازم شخصی او را ضبط و با خود بردند. مامورین وزارت اطلاعات خانوادۀ آقای منصوری را تحت فشار قرار داده اند که دستگیری پدرشان را نباید اعلام کنند در غیر اینصورت با عواقب بدی مواجه خواهند شد.خانوادۀ آقای منصوری بارها به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه کردند.راسخ بازپرس شعبۀ 1 دادکاه آنقلاب که در حال حاضر پرونده آقای منصوری را در دست دارد او با برخوردی پرخاشگرانه و تهدید آمیز خطاب به خانوادۀ آقای منصوری چنین گفت:" که ما پدر شما را در نماز شب یا نمار جمعه دستگیر نکردیم، شما برای چی اینجا می آیید ؟ شما دیگه نباید به اینجا مراجعه کنید.
لازم به یادآوری است که راسخ از پازپرسانی است که زیر نظر سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد کار می کند.او شخصا بازجوئی از دستگیر شدگان اخیر سندیکای شرکت واحد را به عهده داشت و همچنین قرار بازداشتها و دستور انتقال زندانیان سیاسی را به سلول انفرادی را با مشورت حسن زارع دهنوی انجام می دهد و همچنین خانواده های زندانیان سیاسی را مورد تهدید و تحت فشار قرار می دهد
مامورین وزارت اطلاعات در یک اقدام غیر انسانی علیه این خانواده تمام امکانات مالی این خانواده را ضبط نموده و آنها را در تنگنای شدید مالی قرار داده .
اسامی تعدادی از خانواده های دستگیر شده به قرار زیر می باشد:
1- آقای علی سارمی
3- خانم طاهره سوداگری
4 - فرشید سوداگری
5 - آقای محسن نادری
تمامی زندانیان سیاسی فوق در بند مخوف 209 اوین که تحت نظارت وزارت اطلاعات است زندانی هستند.
از زمان دستگیری تا به حال خانواده های آنها هیچگونه اطلاعی از وضعیت عزیزانشان ندارند.
از آنجائی که این بند محل شکنجۀ روحی و جسمی زندانیان سیاسی است به منظور گرفتن اعترافات تلویزیونی است این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده ها گردیده
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری خانواده های قتل عام زندانیان سیاسی و شرکت کنندگان در مراسم 19 سالگرد این قتل عام را محکوم می کند، و از کمیسر عالی حقوق بشر خانم لویز آربور و تمامی سازمانهای حقوق بشری میخواهد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
روز 31 شهریور 1386 برابر با 22 سپتامبر 2007موارد فوق به سازمانهای زیر گزارش شده:
کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل
-شورای حقوق بشر سازمان ملل
- سازمان عفو بین المل
-بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا
- دیدبان حقوق بشر

Mittwoch, 19. September 2007

اطلاعیه مطبوعاتی فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر


اطلاعیه مطبوعاتی فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر
ايران: اعدام های تمام ناشدنیپاریس- فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) به شدت اعدام 11 تن از شهروندان ایرانی را که روز 12 سپتامبر به دار آویخته شدند محکوم می کند. اتهام برخی از این قربانیان شرکت در عملیات تروریستی بوده است.

در میان اعدام شدگان، سه تن از اقلیت عرب ایرانی اهل خوزستان نیز به چشم می خورند. اسامی این اعدام شدگان عبارت است از: آقای عبدالرضا نواسری (34 ساله)، آقای محمد علی سواری (38 ساله) و برادرش، آقای جعفر سواری (23 ساله). از ابتدای سال 2007، تعداد 15 نفر از اقلیت عرب اعدام شده اند. با توجه به اطلاعات به دست آمده، چهار تن دیگر از این اقلیت نیز در حال حاضر در انتظار اعدام بسر می برند: آقایان حمزه سواری (20 ساله)، زامل باوی، ناظم بریهی و عبدالایمان زائری.

این اعدام ها همچنان ادامه دارند و تمایل به صدور حکم مرگ از سوی دولتمردان فعلی ایرانی نیز همچنان پابرجاست. در سال جاری، فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به صورت مداوم صدور احکام مرگ در ایران را دنبال کرده و به طور مرتب اجرای آن را که در نقض کامل عهدنامه های بین المللی حقوق بشر قرار دارد محکوم کرده اند. بر اساس این عهدنامه ها، محکوم شدگان باید از حق یک محاکمه عادلانه و بی طرف برخوردار باشند و حکم اعدام باید صرفا برای جنایت های "بزرگ" صادر شود. فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر "درخواست فوری" تابستان امسال را یادآوری می کند و در میان دیگر مسایل، خواستار پایان یافتن اعدام های سیاسی می باشد.

فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مجددا مخالفت خود را با صدور حکم اعدام تحت هر شرایطی اعلام می کنند و مجددا از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به تعهدهای بین المللی خود در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی حقوق بشر احترام گذاشته و آنها را رعایت کنند
.

نامه سرگشاده جمعی از روزنامه نگاران ایران


نامه سرگشاده جمعی از روزنامه نگاران ایران
در خصوص تشدید محدودیت ها برای خبرنگاران
در عرصه اطلاع رسانی

مدیران مسوول روزنامه‌های غیر دولتی با سلام و احترام

بر كسی پوشیده نیست كه در سال های اخیر فعالیت در عرصه خبرنگاری و اطلاع رسانی به دلیل وجود فشارهای پیدا و پنهان و محدودیت های فراقانونی تا چه پایه دشوار بوده و هست.
این دشواری در تمام این سالها با همكاری دو جانبه روزنامه نگاران و مدیران مسوول و حمایت دوسویه شركای روابط كاری در رسانه ها قابل تحمل شده و شكل گیری همین تفاهم دو جانبه عامل اصلی كاسته شدن از این فشار بوده است به طوری كه امكان ماندن و حیات رسانه ها فراهم شده است.
اما متاسفانه مستندات و شواهدی دردست است كه ازشكل گیری اتفاقاتی خبر می دهد كه تكرار این اتفاقات و سكوت مدیران مسوول روزنامه ها و صاحبان رسانه در برابر آن ها مانع از تداوم این همكاری، همدلی و حمایت دوجانبه خواهدشد و عرصه تنگ و سخت كار خبرنگاری، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی را سخت تر و محدودتر از قبل خواهدكرد.
سكوت مدیران رسانه ها در برابر اعمال فشارها و خواسته های فرا قانونی ، كار را به جایی رسانده است كه حتی سفارش ها و توصیه های شفاهی فراقانونی و خارج از قاعده نیز موجب فراموشی اصحاب رسانه از رسالت اطلاع رسانی شده و روزنامه ها و خبرنگاران از انجام رسالت ذاتی خود منع می شوند.
تسامح و تساهل مدیران رسانه ها در برابر این فشارها و خواسته های فراقانونی اصحاب قدرت بدعتی را به دنبال داشته كه بر اساس آن خبرنگاران از انجام فعالیت شغلی خود منع شده، اجازه حضور در حوزه خبری و كاری خود را نمی یابند و با دشواری های بسیاری مواجه می شوند.
این رویكرد تازه ( به عنوان شاهد چگونگی برخورد با خبرنگارانی كه در حوزه قضایی اخبار بازداشت شدگان سیاسی و دانشجویی را پیگیری می كردند) در میان مدیران رسانه ها، امنیت شغلی خبرنگاران را به خطر انداخته و انجام وظیفه وجدانی و حرفه ای آنها را معلق می سازد.
لذا ما جمعی از روزنامه نگاران ایران ضمن اعتراض به این رویكرد و اتفاق دوباره ای كه در حال شكلگیری است، اصحاب قدرت را به رعایت قانون، عدالت و انصاف دعوت كرده و از شما مدیران رسانه ها می خواهیم تا به معنای واقعی مدیرانی مسوول بوده به تعهد حرفه ای و اخلاقی خود درحمایت از خبرنگاران و روزنامه نگاران پایبند بوده و به وظیفه وجدانی خود در برابر جامعه عمل كنید.

۲۷/۰۶/۱۳۸۶

احمدی اموئی بهمنابراهیمی زهراابراهیم‌زاده حمیدرضااسلامی حمیداسلامیه سعیدهآذری نیا محمدعلیآشتیانی زهرهآشفته رضاآقایانی زهرهآصف نخعی فروزانافتخاری راد امیر هوشنگافروز منش مهدیآقایی ساساناكرمی علیالله بداشتی سانازامت‌علی ساراامرایی امیلیامیر شاهی افشینایرانمهر امیدایمانی معصومهامامی پروینامیرحاجبی علیرضاامیرشاهی فرنوشامینی آسیهانصاری النازانصاری‌راد رضاآیینی فرزانهبارسقیان سرگهبابایی سماباستانی مسعودبوروغنی احمدبنی یقوب ژیلابنی یقوب ترانهبهاور عمادبهكام نگینبهمنی آرشبهنود مسعودبختیارنژاد پروینبراتی پرویزبورقانی سهام‌الدینبیگدلی زهراپاك نهاد ایمانپوررضایی محمودپور استاد وحیدتخیری نسرینتاجیك عبدالرضاتاجیك مهدیتوحیدی مرجانجمشیدی ایرججمشیدی مریمجعفری مریمحسن‌نیا آرشحسین‌خواه مریمحسین‌زاده محبوبهحلاج نیشابوری شاهدحیدری هادیحامدی معصومهحق علیحیدری محمدحیدری مریمخالقی رویاخدیر مهردادخجسته رحیمی رضاخضر حیدری فهیمهخورشیدفر امیرحسیندهقان علیدهقان قاسمدوكوهكی پرستودرخشان لیلاذوالقدر الیزارجایی علیرضارستگاری ثمیناروح محمدجوادرحمتی شبنمزید‌آبادی احمدرحمانی سیامكرهبر محمدرمضانی یگانه بنفشهزارع كهن نفیسهزاهد فیاضزوره رعناسالك سجادسخنور حسینسلطانین كامبیزستوده معصومهسلطانی كامبیزسیدآبادی علی اصغرسام‌گیس بنفشهشاه‌محمدی سپیدهشاملو علیشمس الواعظین ماشااللهشیرافكن آمنهشمشیری محسنشیرآقایی نگینشبانی مریمشجاعی كاوهصدر شادیصدوقی صدراصمدبیگی بهروزصیفی زهراطاهباز مهدیعبدی حسنعرب جمالی فاطمهعلامه زاده امیر علیعلی اقدم مهدیعبدالهی عشرتعلیپور محمدحسنعلیزاده امیرعلی‌نژاد مسیحغائب فریدهغفوری آذر بابكغفوری آرشغنی‌پور مهرزادغنی مهدیفتحی مجتبیفتوره‌چی نادرفرهادبهمن پناهفراهانی علیرضافولادگر مهدیقائدی محمدقاسمی سیامكقاسمی مهرانقاسمیان موناقدیمی علیقوچانی محمدكاظمیان مرتضیكلهری زهراكمیزی زهرهكرمانی علیرضاگلبری اعظمگلفر ساسانگودرزی امیرمحبی آرشمحمدی حسنمدرسی فریدمزروعی حنیفمظاهری ریحانه متقی سیدحمیدمحمدحسین آزادهمحمدولی اسماعیلمعصومی سارامعصومی آزادهمعصومی یاسرمعظمی علیمعماریان امیدمغازه ای علیمقدم پیمانمنتجبی اكبرمهدوی كیاندختمهدیانی فاطمهمهدیزاده بابكمهرجو بهراد منصوریان نیلوفرمهرابی احسانمهرگان كیوانموسوی بجنوردی احمدمیرزایی مریمموسوی علیمومنی مینومومیوند بیژنمیرفتاح فخری ساداتنخعی امیرعباسنراقی مریمنوروزی یاسر نمازی خواه سحرنوری كسریهدایی یاشارهمایون روز سمیهویسمه اعظمیوسفی مجیدیزدان پناه محمدرضایوسفی هیوا
و كمیته دفاع از رسانه‌های توقیف شد

Dienstag, 11. September 2007

زندان و اعدام های زنجیره ای بقاء نظام را تضمین نمی کند

زندان و اعدام های زنجیره ای بقاء نظام را تضمین نمی کند
یا ضعف ما در هوشمندی است که از تاریخ درس نمی گیریم، یا بر این پندار نادرست هستیم که شرایط تاریخی در هر زمان منطق متفاوت ویژه خود را دارد. در زمانی که پای بندان به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مجازات اعدام را منسوخ شده تلقی نموده اند و برخی از کشورهای اسلامی چون ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان و موریتانی به موجب اعلامیه هایی القای اختیاری اعدام را پذیرفته اند و دیگر کشورهای اسلامی مانند مراکش، تونس و برونئی عملا" از انجام این کار خودداری می کنند، زندانی کردن منتقدان و اعدام های خودسرانه مغایر با تعهدات و عرف بین الملل و در عین حال متعارض با اصول مندرج در قانون اساسی موجود نه تنها بقای نظام را تضمین نمی کند، بلکه جامعه را بسوی فرایندی فاجعه بار سوق خواهد داد و حاکمیت را به آن گوشه تنگ انزوا خواهد کشاند که همه از آن وحشت داریم.
دیکتاتوری هایی مانند آرژانتین، شیلی، یوگوسلاوی، طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق، با اعمال سیاست مشت آهنین و زندان و اعدام به قصد ایجاد جو رعب و وحشت در میان مخالفان، و تضمین بقای موجودیت خود، نه تنها راه به جایی نبردند، بلکه برای خود و جامعه مصیبت بار آوردند و تمامیت ارضی کشورشان را نیز به خطر انداختند.
جبهه ملی ایران هشدار می دهد که زمان زیادی برای بازگشت به واقع نگری نمانده است. این زمان مانده را خردمندانه مدیریت کنید.
جبهه ملی ایران
18 شهریور 1386

این لایحه را از دستور خارج کنید

تومار امضای بیش از ۲۰۰۰تن از مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه جدید خانواده :
این لایحه را از دستور خارج کنید
مجلسیان ! این لایحه را از دستور خارج کنید
با آغاز سومین سال فعالیت دولت نهم، هیئت دولت لایحه ای را تحت عنوان "حمایت از خانواده" به منظور بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. این لایحه بنا به ادعای ارائه دهندگان اش به دلیل «لزوم تطبیق قوانین جاری با مسائل روز» و «رفع كاستی ها و نواقص در قوانین موجود ِ حاكم بر نهاد خانواده» پیشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لایه چنین ادعایی را رد می کند. این لایحه نه تنها تطبیقی با واقعیات زندگی زنان امروز ایرانی ندارد بلكه قوانین پیشنهادی آن عقب گردی 42 ساله را به نمایش می گذارد.
در شرایطی كه جامعه ایران بیش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانین عادلانه و انسانی تاکید دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت طلب بسیاری حول حرکت های دسته جمعی (از جمله کمپین یک میلیون امضاء) برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش می کنند و به قوانین نابرابر و ظالمانه ای چون دیه، ارث، شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانین عادلانه و برابر در ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند، تابعیت، خروج از كشور و نیز لغو چند همسری (تعدد زوجات) هستند، متاسفانه ماده 23 این لایحه پیشنهادی، نه تنها به شان و كرامت انسانی زن توجهی نكرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلكه در عملی تعجب برانگیز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب كرده و انجام آن را تنها منوط به تمكن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بین همسران دانسته است!
لایحه نویسان قانون خانواده به واقع این لایحه را برای مردان نوشته اند نه زنان، چرا که چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را تصویب كند مردان فرصت طلب براحتی می توانند تنها با پرداخت مهریه همسر خود، و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بین همسران، زن دیگری اختیار كنند در حالی كه هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نیست قاضی از چه طریق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد. این درحالی است كه در شهرهای كوچك و دور افتاده و روستاها به دلیل تسلط مردان بر زندگی زنان و ناچیز بودن مهریه آنان، مرد می تواند به راحتی مهریه را پراخت كرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی تحقیر شده خود ادامه دهد. به راستی دولت مردان بر اساس كدام منطق و عقلانیتی چنین لایحه ای را در جهت «تحكیم بنیان خانواده» و «تطبیق با واقعیات روز» دانسته اند؟ به واقع، این چه لایحه ای است که معیارهای انسانی را با میزان های مالی شوهران می سنجد و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای بی حقوقی زنان مثلا در نداشتن حق طلاق، تدبیری بیاندیشند دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارد؟!
لایحه ی به واقع " حمایت از مردان خانواده" نواقص متعدد دیگری هم دارد. از جمله در ماده 25 آن ذكر شده است وزارت اقتصاد و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام كند و از مهریه های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی مالیات وصول نماید. این بدان معناست كه از این پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهریه ای كه هنوز دریافت نكرده اند و معلوم هم نیست تا پایان زندگی مشترك آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد، مالیات مهریه خود را به دولت پرداخت نمایند.
ماده 2 این لایحه حضور سه قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را «حتی المقدور» دانسته است در نتیجه زنان تحقیرشده و رنج كشیده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضی مرد از دردها و انواع فشارهای زندگی مشترك خود سخن گویند و از شخصی ترین مسائل زندگیشان پرده بردارند تا شاید بتوانند در مقابل مردان قاضی از حق خود دفاع كنند. از این رو پرسش این است که چگونه می توان به سادگی از كنار تمام ناگفته های سر به مهر این زنان مظلوم و بی دفاع در دادگاه گذشت و ادعای عدالت و قضاوت داشت؟
براساس ماده 22 لایحه پیشنهادی، ثبت ازدواج موقت (صیغه) كماكان الزامی نیست و تابع آیین نامه ای خواهد بود كه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده ای نامعلوم است. آیین نامه ای كه معلوم نیست چیست و حداقل تا زمان تصویب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بیشتر زنانی خواهیم بود که هیچگاه نمی توانند ثابت كنند همسری دارند و نیز زندگی پررنج كودكانی را نظاره خواهیم کرد كه شناسنامه نخواهند داشت و البته مردانی را خواهیم دید كه بی رحمانه و بدون هیچ بازخواستی زندگی زنان را به آتش می كشند.
متاسفانه در نظام حقوقی موجود كشور ما، واحد انسانی مرد است و حق و حقوق انسانی زن نیمی از حقوق یك مرد تعریف شده است. سایه این قوانین تبعیض آمیز در زندگی زنان جامعه پهناورمان از قومیت ها، زبان ها و مذاهب مختلف گسترده است و بحران آفرین، و خانواده های بسیاری (به ویژه از طبقات محروم) را متلاشی کرده و می کند. با این وجود دولتمردان ایرانی به جای راه حل منطقی و عادلانه برای بهبود این وضعیت نابسامان، با ارائه لایحه ای غیرانسانی به مردان صاحب ثروت و قدرت امکان بهره گیری از این اختیارات غیرانسانی اما قانونی را داده اند و گویی مصمم شده اند که حرمت و کرامت زنان و مادران سرزمین خود را تا آن جا که می توانند به خفت و حقارت بکشانند، انگار قانون تعدد زوجات کنونی که خود تحقیر مکرر زنان است کافی نبوده که دولتمردان ما آستین همت برای تشدید این تحقیر بالا زده اند. این درحالی است که انتشار خبر این لایحه در افکار عمومی چنان وحشت و سردرگمی در میان خانواده ها باعث شده که از هم اکنون زنگ خطر را برای هر ایرانی آزاده و مدافع حقوق برابر، به صدا درآورده است.
از این روست که ما امضا كنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به وجود قوانین تبعیض آمیز به ویژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هیچ قید و شرط این ماده قانونی هستیم و اعلام می كنیم چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه جدید پیشنهادی را از دستور كار خود خارج نكند، دست به اقدامات جدی تری خواهیم زد. اگر روزی این لایحه در صحن مجلس مطرح شود، بی شک نمایندگان مجلس بدون حضور و صدای عدالت طلبانه ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا (بر اساس نام کوچک):
آبتین صراحی‌طلب / آتنا گرگانی / آتوسا قرابیگلو / آتوسا مجتهدی / آتیه لیاقی / آذر اسدی کرم / آذر حسین دخت / آذر دهقانی / آذر شاه مرادی / آذر عطاری / آذر محرابی / آذرمیرزا پور / آرارات راطوسیان / آرزو صادقی / آرزو مختاریان / آرزو مدنی / آرزو مهیمنی / آرش اكبری نیا / آرش بهمنی / آرش بیژن زاده / آرش پرویز / آرش حسن‌نیا / آرش خاندل / آرش شکرلو / آرش قهقایی / آرش كریمی / آرش مولانایی / آرش هشت رودی / آرش کاویانی / آرش یدالهی نیا / آرشام پارسی / آرمان شفیعی / آرمان میهن دوست / آرمیتا بیات / آرمین امیر لو / آریا عبیدی / آزاد روشنی / آزاده بکاهی / آزاده ثبوت / آزاده حبیبی / آزاده حسن‌نیا / آزاده حمدحسین / آزاده رحمانی / آزاده رحیمی تهرانی / آزاده سرودی / آزاده محمدیها / آزاده مولوی / آزاده کراری / آسیه امینی / آفاق نصر / آفرین علوی / آماندا میهن دوست / آمنه شیرافكن / آناهیتا آقاخانی / آناهیتا آقایی / آناهیتا پاشاپور امیری / آناهیتا رحیمی / آناهیتا یار محمدی / آناهیتا رزاق / آناهید رمضی / آوا توفیق / آوا نوایی / آویده طباطبایی / آیتك جراحی طلب / آیدا اخوان / آیدا رحمانیان / آیدا رحمانیان / آیدین سالك / آینده آزاد / آیدا روشنفکر / آیدا سعادت / آیدین جهانبخش/ آرش علایی
ابراهیم امینی / ابراهیم مددی / ابراهیم بای‌سلامی / ابوالقاسم کیا / احترام شادفر / احسان الله طهماسبی / احسان تهامی / احسان رمضانیان / احسان صلح جو / احسان قاسمی / احسان كاهه / احسان ملک پور / احسان مهرابی / احسان نوروزی / احمد احمدی / احمد تقوایی / احمد حیدری / احمد رضا حائری / احمد رفیعی / احمد زیدآبادی / احمد فندرسک / احمد قشمی / احمد ملكی / احمد ملكی / اردشیر استاد / اردلان حسینی / ارژنگ شکرلو / ارژنگ علی آبادی / ارشیا خوشفرد / ارشیا نوری / ارمغان سقراط / اسماعیل اسماعیل زاده / اسماعیل شبان / اسماعیل ناطقی / اسماعیل آزادی / اسماعیل ساوری / اشرف خسروی / اشکان دوستی / اصغر نعمتی / اعظم ابطهی / اعظم السادات هاشمی / اعظم خاتم / اعظم خطیبی / اعظم عفتی / اعظم مرادی / افرا شکرلو / افروز مغزی / افسانه افزونی / افسانه برزویه / افسانه بلوچی / افسانه جمشید لو / افسانه رحیمی زاده / افسانه رستمی / افسانه زند میر الوند / افسانه شیرزاد / افسانه مدبر / افسانه نوذری / افسانه وفائی / افسر جودکی / افسون ستایش / افشین جمالی / اقبال اقبالی / اقدس امینی / اقدس مرعشی / اقدس مومنی / اكبر امینی / اكبر عطری / اكبر گنجی / اكبر ناصر بخت / اكرم حسنی / اكرم دادخواه / اكرم رحیم اف / اكرم زندی / اكرم لطفی زاده / اکرم اسانلو / اکرم اقبالی / اکرم السادات خدیو / اکرم بیگی / اکرم حاج امینی / اکرم عزیزی / اکرم موقری / اکرم مینویی / البرز انواری / المیرا علی حسینی / الناز انصاری / الناز مظاهری / الناز ناطقی / الهام اسماعیلی / الهام اشرفپور / الهام الله یارغنی / الهام امیری / الهام ایلامی / الهام بافتی / الهام برنجیان / الهام ثبوت / الهام جابری / الهام حاج صادقی / الهام زارع زاده / الهام صمد اصفهانی / الهام طاهری / الهام عابدینی / الهام غنی پور / الهام قیطانچی / الهام كاهه / الهام محمدی / الهام محمدیان / الهام محمدپور / الهام ملک پور / الهام وطن خواه / الهام یزدانیان / الهه اخوان / الهه امانی / الهه اکبری / الهه بشیری نژاد / الهه سجودی / الهه سروش نیا / الهه شریف پور (هیكس) / الهه صادقی / الهه صدر / الهه ضیائی پور / الهه عصاران / الهه مبینی / الهه موسی اکبری / الیرا فرهنگی / الیاس خلج / الیز ساناساریان / امید ایران مهر / امید سرخی / امید مدنی / امیر ابراهیمی / امیر امیرقلی / امیر راعی‌فرد / امیر رضا یوسفی / امیر علیزاده / امیر گائینی / امیر محمد فرهادی / امیر مسعود كرمانی / امیر نورمندی / امیر یعقوبعلی / امینه كلاهی / امید مدنی / امید نعمتی / امیر پورنصر / امیر حسین ایرجی / امیر خالقی / امیر شیخ / امیر یوسفی / امیرحسام صلواتی / امیرعباس نخعی / انسیه ساكتی / انسیه محرمانی / انوشه اخوان / انوشه واعظی پور / ایران سلطانی / ایراندخت فامیلی / ایرج زرکلامی / ایمان معمار / ایرج جواهری / ایلقار صمد زاده / ایثار پوراسلامی / ایمان احمدی / ایمان خسروی
بابک احمدی / بابک احمدی پور / بابك بیات / بابك خدرلی / بابك سلیمانی / بابك میهن دوست / باربد گلشیری / باقر صارمی / بتسابه پسندیده / بتسابه نبی ییان / بدرالسادات مفیدی / بدری ولیان / برسابه یزدان پناه / بتول دولتخواه / بتول رکاب دار / بتول غنی ور / بنفشه آزادی نژاد / بنفشه بندعلی / بنفشه حجازی / بنفشه رمضانی یگانه / بنفشه فقیر / بنیامین میهن دوست / بهار حسینی / بهاران نوذری / بهارك رمضانی یگانه / بهاره ابراهیمی / بهاره امیری / بهاره امین / بهاره فامیلی / بهاره مرادی / بهاره مهاجری / بهاره میرزاحسین / بهاره آزادی / بهارک کشاورز / بهجت حاج حسینی / بهجت داداشی / بهداد بردبار / بهدخت آشوری / بهرام امیری / بهرام دزكی / بهرام سپاسگزار / بهرام فیاضی / بهرام واحدی / بهروز توکلی / بهزاد اسلامی مسلم / بهزاد توفیقیان / بهزاد لاهور پور / بهزاد مهرانی / بهزاد مهیمنی / بهشته فارغی / بهمن آزادی / بهمن امیر حسینی / بهمن ایرانی / بهمن قهرمانی / بهمن محمدی / بهمن نیرومند / بهناز مختارطرقی / بهناز مختاری / بهناز مهرانی / بهنام دارایی‌زاده / بهنام کیانی / بیتا طاهباز / بیژن پیرزاده / بیژن مشاور / بیژن نعیمی / بیزن مسجدی / بیژن امیری
پارسا سرمدی / پارسا كرمانیان / پدرام یوسفی / پرتو نوری علا / پرستو اله یاری / پروانه پرهیزكار / پروانه تنگ شکر / پروانه راد / پروانه ناطقی / پروانه وحید منش / پروشات شکرلو / پروین اردلان / پروین اشرفی / پروین دخت سرجویی / پروین شوكت / پروین ضرابی / پروین قائم مقامی / پری صادقی / پور پریا حیدری / پریا رضایی / پریسا ادیب زاده / پریسا روشنفکر / پریسا کاکایی / پریسا مرعشی / پریسا نوذری / پریش پهاكین / پریشاد تهرانی / پریناز اتابكی / پریناز بهبهانزاده / پریوش نوروز / پژمان خرسند / پگاه سجادی / پویا پویایی / پویان تحویلداری / پویش عزیزالدین / پویه مددی / پیام ابوطالبی / پیمان سید حسینی / پیمان مجتهد پور / پیمان محتشمی / پیمان مقدم / پیمان میدانی / پیمانه خدابنده لو / پارسا سرمدی / پانته آ نظران / پانته آ كرد / پرن قجاوند / پرنیان تاییدی / پرویز نعیمی / پروین بهمنی / پروین بیك / پروین حسین زاده / پروین دانا / پروین شاطری / پری اینانلو / پری سبحان / پری مقدم / پری ناز نعیمی / پریا نعمتی / پروانه نعمتی / پریسا بیانی / پریسا دیوان دره ای / پریسا رضوی / پریسا وحیدی راد / پرین كریم زاده / پریوش جام جم / پژهان مختاری / پگاه آهنگرانی / پگاه عسگری عراق / پوپك كریمی / پوپك مهاجر / پوریا خسروی / پویا نعیمی/ پویا مددنژاد / پیمان لقایی / پیمان ولیزاده
تارا سپهری فر / تارا نجداحمدی / تارا نیازی / تانیا زند میر الوند / ترانه بنی یعقوب / ترانه راد / ترانه روستا / ترانه بهرامی / ترانه زنده رودی / ترانه ساسانی/ ترانه تبریزی / تهمینه دولتشاه / تینا چوبین / تورج پارسى / تهمینه سنجری / تینا سلطانی /ترانه امین/ ترانه امیر تیموری
ثریا عزیز پناه / ثریا فاخته / ثریا فلاح / ثریا یعقوبی / ثریا بهرامی/ ثریا باباخانی / ثمانه صفریان / ثمانه قدرخان / ثمره رضایی شیرین / ثمین نورمحمدی / ثمینا رستگاری /
جادی میرمیرانی / جاوید پاینده / جعفر پناهی / جعفر شرف / جعفر منیعی / جلال سجادی / جلوه جواهری / جمال جمشیدی / جمشید صفایی / جمشید عرفانی / جمشید قراجه داغى / جمیله سالم / جمیله صفری / جواد دلیری / جواد صفوی زاده / جواد غارایی / جواد لگزیان / جواد موسوی خوزستانی / جوانه جواهری / چیدن وثیق
حامد بذر افکن / حامد توفیق / حامد صابری / حامد قهرمانیان / حامد مصطفوی / حبیبه پارسا منش / حدیث جاودانی / حدیث قاسمی / حسام روحانی زاده / حسام فیروزی / حسام محمد حسینی / حسن اسدی / حسن اكبری نیا / حسن بهزادی / حسن درویش‌پور / حسن راستین / حسن رودگر / حسن ظهوری / حسن عرب زاده حجازی / حسن یوسفی‌اشكوری / حسین باستانی / حسین باقر زاده / حسین خانجانخانی / حسین رمضانی / حسین شیبان / حسین كبیر / حسین مطلبی / حسین منتظر حقیقی / حسین خسروی مقدم / حسین قاضیان / حسین نامی / حشمت عصاره / حمید افضل / حمید برومند / حمید چمن / حمید رضا امینی / حمید فرید / حمید كاوندی / حمید مقدم / حمید یعقوبی / حمیدرضا ابراهیم زاده / حمیده آزاد / حمیده نظامی / حمید رستمی / حمید شاطری / حمید قهوه چیان / حمیدرضا حسینی / حمیده صمدی / حمیده فرهمندیان / حنیف یزدانی / حوریه حسینی / حوریه خسروشاهی / حوریه میرحسینی / حوریه بهروزی
خجسته دشتستانی / خدیجه اسمار / خدیجه مهدوی / خدیجه مومنی / خدیجه داوری / خدیجه شعبانی / خدیجه مقدم / خدیجه شیخ الاسلامی / خدیجه بهرامی / خسرو نسیم پور / خشایار دیهیمی / خورشید عابدین / خیرالله لقایی
داراب حوری / داریا زینال زاده / داریوش تهرانی / داریوش اسفاری / داریوش شکرایی / دامون گلریز / داود بادامچی / داود محمدپور / داوود رضوی / داوود مایلی / داوود کرمی حشمت / دل آرام علی / دلارام سید روهینا / دلارام پورحسن/ دلاور توکلی / دنیا بیگلری / دنیا راد
راحله حسینی / راحله عسگری زاده / راحله میثم / راحله وکیلی / راضیه لقمانی / راضیه غفاری راضیه محجوبی / راضیه مرادی / راضیه میرصفایی / راضیه مهندسی / رامتین كرچكی / رامین اسدی / رامین كریمی / رامین اخلومدی / رامین مسلمیان / رامین موتاب / ربابه جلالی / ربابه گلمکانی / ربابه میرشکاری / ربابه ندری / رجا احمدی / رحمان‌قلی قلی‌زاده / رحیم دانایی / رحیم قابل نژاد / رزا بهمن پور / رزا قراچورلو / رزیتا شهباز كشوری / رزیتا کیا / رسول انجمنی / رشید اسماعیلی / رضا آشفته / رضا بصیری / رضا تهرانی / رضا دلبری / رضا رحیم پور / رضا سامانی / رضا سیدی پور / رضا شجاعیان / رضا عارفی / رضا علیزاده / رضا گوهرزاد / رضا مبشری / رضا محمودیان / رضا میمند / رضا والی / رضا کاکاوند / رضا خندان / رضاسرهنگی / رضوان پاشازاده / رضوان مقدم / رضوانه حقیری / رفعت رمضانی / رقیه آبگون / رقیه رزمی / رها بیگ محمدی / روجا بندری / روح الله كلانتری / روح انگیز واهی / روحی افسر / رودابه دولتشاه / روزبه درنشان / روزبه ریاضی / روزبه زندی فر / روزبه شفیعی / روزبه ملكی / روزبهان امیری / روزیتا بصیری / روشنک قریشی / رومینا ملكی / رومیصا رهبر / روناك عزیزی / رویا برومند / رویا بهمن پور / رویا سلامتی / رویا صادقی / رویا طحان / رویا پورمجد / رویا حسینی / رویا رهبر / رویا صحرایی / رویا طلوعی / رویا محمدی والا / ریحانه تورنجی / ریحانه قهرمان لو / رکسانا ستایش / ریحانه حقیقی / ریحانه نامدار
زارا امجدیان / زانیار احمدی / زری طبائی / زرین كشاورز / زری سالاری / زری شکاری / زری طالبی / زری عرفانی / زكیه مراد / زکیه مستوری / زلال یوسفی / زهرا آذر / زهرا استادعلی / زهرا اسکندریان / زهرا آقایی / زهرا بایرامی / زهرا بیگدلی / زهرا جعقری / زهرا جلالی / زهرا جمالزاده / زهرا جواهری / زهرا خضاب / زهرا دریانی / زهرا ربیعی / زهرا زمانی / زهرا سبزه سلطانی / زهرا سلماسی / زهرا سوق / زهرا شعبانی / زهرا صادقی / زهرا طلایی / زهرا علی‌زاده / زهرا علی کردی / زهرا قائم مقامی / زهرا قنبری / زهرا مالکی / زهرا محمدی / زهرا موسی وند / زهرا میرهاشمی / زهرا مینویی / زهرا نجفی / زهرا احمدی / / زهرا هاشمی / زهرا واحد / زهرا یاوری / زهره ارزنی / زهره اسد پور / زهره امینی / زهره خوش نمک / زهره رایج / زهره صادقی / زهره عبدالله زاده / زهره عراقی / زهره عطاری / زهره قاسمی / زهره كلانتری / زهره مقدم / زهره مقصودی / زهره مهدوی / زهره نصر الله زاده / زهره ولیدابادی / زیبا گلشنی / زینب پیغمبر زاده / زینب روحانی / زینب عباسی / زینت رفتاری / / زیبا لاهیجی / زینب آزیراک / زینب ایزد پناه / زینب چاوشی / زینب نادرلو / زینب کوه گرد/ زهرا صنعیم نیا
ژاله احمدی / ژاله بهنام / ژاله سالاری / ژاله شادی طلب / ژیلا بنی یعقوب / ژیلا حسینی / ژیلا مدنی / ژینوس قنبری/ ژانت آفاری
ساجده شریفی / ساچلی افلاكی / سارا اسمی زاده / سارا اكبری / سارا ایمانیان / سارا بیگ محمدی / سارا تاوان / سارا حقیقی / سارا حلم زاده / سارا داودی / سارا داوودیان / سارا رضوانی / سارا روشن / سارا سعیدی / سارا صادقی / سارا كرمانیان / سارا لقایی / سارا لقمانی / سارا محمد زاده / سارا معصومی / سارا معمار نظری / سارا احمدزاده / ساره جهان بین / ساسان آقایی / ساقی حیدری / ساقی لقایی / سالومه حمیدی / سامان رسول پور / ساناز الله بداشتی / ساناز امیرختایی / ساناز حیدری / ساناز دهدشتی / ساناز مستوفی / ساناز مهینی / سایه موسوی / سبیکه خورشیدی / سپیده اعلمی / سپهر شکوهی / سپهر لقایی / سپیده بردبار / سپیده خدابنده / سپیده سلامی / سپیده عزیز آبادی / سپیده قدرت / سپیده مجدفریدی / سپیده پورآقایی / سپیده پورموسی / سپیده علمی / سپیده گیلاسیان / سپیده موسوی / سپیده یعقوبعلی / ستار امینی / ستاره حجتی / ستاره سجادی / ستاره هاشمی / سجاد سالك / سجاد شجاعی / سجاد نیکنام / سحر ابراهیمی پور / سحر ابوالقاسمی / سحر احمدی / سحر افاضلی / سحر آیین دار / سحر بنی اسدی / سحر روان / سحر سجادی / سحر سعیدا / سحر سیدی / سحر صنیعی / سحر طالبی / سحر غلامی / سحر مرانلو / سحر مفاخری / سحر واثقی / سحرناز سماعی‌نژاد / سرور صاحبی / سروش آریا / سروش مظفر مقدم / سروش ندیمی / سروه آقایی / سروه مرادویسی / سعید احمد زاده اردبیلی / سعید امامی / سعید ترابیان / سعید حبیبی / سعید شعب الدین طباطبایی / سعید لنگرودی / سعید موسوی / سعید نعیمی / سعیده اسلامی / سعیده اسمی زاده / سعیده اصغری / سعیده بهنام / سعید درویش / سعید رضوانی / سعید نعیمی / سعید کلانکی / سعیده اسدی پور / سعیده اسلامی / سعیده شادابی / سفر سعید / سكینه بیات / سكینه قنبری / سكینه نور محمدی / سلما شمس / سلماز مقدم / سلمان سیما / سلمان مفخمی / سلمان یگانیه / سلیمان محمدی / سلیمان جواهری / سمانه اكبری / سمانه جاویدان / سمانه حسینی / سمانه رشیدی / سمانه شاكری / سمانه فدایی / سمانه فرید / سمانه گلاب / سمیرا اكبری / سمیرا شمالی / سمیه احمدی / سمیه جواهری / سمیه رضایی / سمیه فرید / سمیه همتی /سمیرا داداشی / سمیرا مقدم / سمیرا کلهر / سمیه جهان بین / سمیه جواهری / سمیه صفری / سمیه نصیری / سمیه وکیلی / سهراب مهدوی / سهره لاری / سهند عارف / سهیل صدیقی / سهیل عقدائی / سهیلا امینی / سهیلا رفیعی / سهیلا مكاری / سهیلا میرفخرایی / سهیلا وحدتی / سهیل باقری / سهیلا بسکی / سهیلا تنباکوزاده / سهیلا ستاری / سهیلا فیاض پور / سودابه آزاد / سودابه دریا / سودابه سیرجانی / سودابه صادقی / سودابه فرقانی / سودابه قیصری / سودابه كاظم زاده / سوسن سلیمی / سوسن طهماسبی / سوسن مستقیم / سوگل امینی / سوگل پوررجب / سولماز تاج محمدی / سولماز حسینی / سولماز خیاطی / سولماز دهقانی / سولماز شریف / سولماز صانعی / سونیا احمدی / سونیا غفاری / سیامك طاهری / سیاوش بارانی / سیاوش سعادتیان / سیاوش مؤمنی / سیاوش منتظری / سید حسین روحانی / سید سعید جلیلی / سید فرید حسین زاده / سیلانه علوی / سیما حسین زاده / سیما خانه عنتا / سیما مرتضوی / سیمین حق خواه / سیمین درگاهی / سیمین گرگی / سکینخ خالی فقیلی / سکینه متاعی / سکینه مفخمی / سیاوش حاتم / سیاوش حیدری / سیاوش خاموشی / سید حسن کاظم زاده / سید مهدی احمدپناه / سیدرضی موسوی / سیروس حسینی / سیمین امینی / سیمین بهبهانی / سیمین دها / سیمین مرعشی / سیمین وخشوپور / سیمیندخت فامیلی / سرورمنشی زاده/ سیما یایچی/ سمیه کراری
شادی آزادی / شادی ایمانی / شادی شیرازی / شادی صدر / شاهد حلاج نیشابوری / شاهد خلیلی / شایا شهوق / شایسته قدس / شایسته ضعیف السادات / شبنم ابراهیم زاده / شبنم ابراهیمی / شبنم بهرامی / شبنم خرسندی / شبنم فتحی / شبنم فكور / شبنم مفخم / شراره رضایی / شراره فرتوسی / شراره محمدی میری / شروین آریان فر / شعله شاهرخی / شقایق درنشان / شقایق طیبی / شقایق علیپور / شكوفه صدر / شكوفه فراشی / شكوفه منتظری / شمسی جاویدان / شمسی اکبری / شمسی علیزاده / شهاب آزادی / شهاب الدین شیخی / شهاب فیضی / شهاب میرزایی / شهرام آقامیر / شهرام شیدایی / شهرام لقایی / شهرام هشت رودی / شهربانو سبزی / شهرزاد افتخار / شهرزاد الیاسی / شهرزاد باقری / شهرزاد كاظم‌زاده / شهرزاد هادیان / شهرزاد هاشمی / شهره خلیلی / شهره موحدی / شهریار تاری / شهلا ابقاری / شهلا انتصاری / شهلا پور رجب / شهلا جعفریان / شهلا حائری / شهلا حیدری / شهلا شفیق / شهلا شفیعی / شهلا لاهیجی / شهلا مبینی / شهلا محسنی / شهلا مرئی / شهناز زبردست / شهیر نجفپور / شهین توانا / شهین حسینی / شهین زینعلی / شهین بایزیدپور / شهین بهبهانی / شهین رضائی / شهین شکاری / شوكت كمالی / شوكت محمد پور / شیده فتحی / شیرین اردستانی / شیرین شاه حسینی / شیرین عنایت نژاد / شیرین مظاهری / شیما امیدی / شیما تاجعلی / شیما شهرابی / شیما فرزاد منش / شیما قاسمیان / شیوا آبا / شیوا بدیهی نژاد / شیوا طحان / شیوا ملا علی / شکوفه جواهری / شکوه رضوانی / شیدا پورمند / شیدا نیک انجام / شیرانا بهروزی / شیرین حاجیلو / شیرین عبادی / شیرین لواسانی / شیرین محجوبی / شیرین موسوی / شیرین مومنی / شیرین ناجی / شیما خاکی / شیوا دولت آبادی / شیوا متین فر / شیوا نظرآهاری/ شهلا اعزازی
صادق خاموشی / صادق نوابی / صادق نیا / صالح امیری / صالح حسینی لاریجانی / صالح صادقی / صبا روحانی زاده / صبا شکوهی / صدرا عبدالهی / صدرالدین زاهد / صدیقه دوشا / صدیقه كبریایی / صدیقه محمدی / صدیقه مددی / صدیقه نعمتی / صدیقه دبابی / صدیقه رفیعی نژاد / صدیقه علیمردانی / صدیقه مقدم / صدیقه کاتبی / صدیقه کشاورز / صغرا خضاب / صغرا عقیلی / صغری بیات / صفا پوینده / صفا سراج / صفا طیبی / صفت الله جواهری / صنم دولتشاهی / صنم رشیدی / صنم نیلفروشان / طاهره امجدی / طاهره تقی زاده / طاهره توسکی / طاهره خسروشاهی / طاهره ملكی / طلعت تقی نیا / طنین زارعی / طیبه مصدق / طیبه رحیم بیگی
عادل حسن زاده / عادله رهبر / عادله فرحی / عاطفه اكبری / عاطفه پهلوان / عاطفه گندم آبادی / عاطفه معرفت / عاطفه مغزی / عالیه مرادی / عباس آقایی / عباس صرافی / عباس عبدالله زاده / عباس عبدی / عباس مخبر / عباس ملكی / عبدالرضا تاجیک / عبدالرضا دولتشاه / عبدالعلی رضایی / عبدالله مومنی / عبدالله وطن خواه / عذرا فراهانی / عذرا محمدپور / عذرا محمدی / عذرا مشهدی مراد / عذرا ملكی / عرفان ایرانی / عرفان قانعی فرد / عزت خیرابادی / عزیزالله ملکی قهفرخی / عسگر داوودی / عسل اخوان / عسل افشاری / عسل پیرزاده / عصمت محمد پور / عطیه بختیاری / عطیه محب علی / عطیه یوسفی / عطیه صابری / عطیه واعظی پور / عطیه وحید منش / عفت امینی / عفت جودکی / عفت ماهباز / عفت محمدپور / علی اتحاد / علی اخوان / علی اصغر ذوالقدر / علی افشاری / علی اكبر ملكی / علی اكبر مهدی / علی پور علی / علی حاج قاسمی / علی حكمت / علی دهقان / علی رضا جباری / علی رضا رنجی پور / علی سعیدی / علی صادقی / علی ضیایی / علی عبادی / علی قدیمی / علی كلایی / علی محمد صالحی / علی محمد ملكی / علی مساعدیان / علی معظمی / علی مغازه / علی نیكویی / علی وفقی / علیرضا افشار / علیرضا جباری / علیرضا شفیع زاده / علیرضا علوی‌تبار / علیرضا فامیل دردشتی / علیرضا محمدپور / علی احمدی / علی اکبر خسروشاهی / علی جباری / علی حاجی آقا / علی حسین نیا / علی رضا رجایی / علی روزبهانی / علی سلماس / علی شاملو محمودی / علی شاه محمدی / علی صادقی / علی صارمی / علی عبدی / علی فتوتی / علی قائدی / علی لاریمیان / علی ملیحی / علی نوذری / علی نیکونسبتی / علی واحد / علی واعظی پور / علیرضا ارشادی فر / علیرضا بوربور / علیرضا خادمی / علیرضا عسگری / علیرضا موسوی / علیرضا کرمانی / عیسی رنجبر / عیسی سحرخیز / عیسی قاسمی / عیسی آزاد
غزال یوسفی / غزاله فلاح نژاد / غزاله مولوی / غزالی محجوبی / غزل آیتی / غزل دادور / غلام ملكی / غلام‌حیدر ابراهیم بای‌سلامی
فائزه جمالی عالم / فائزه شریف گلریز / فائقه كریم الدینی / فاطمه آبگون / فاطمه اخلاقی / فاطمه آشتیانی عراقی / فاطمه اكبری / فاطمه امین زاده / فاطمه باقری / فاطمه بایندر / فاطمه بیات / فاطمه پیغمبرزاده / فاطمه جبارزاده / فاطمه جواهری / فاطمه خضاب / فاطمه خلیلی / فاطمه خوشرو / فاطمه دهدشتی / فاطمه دولتی / فاطمه سبزه سلطانی / فاطمه سعیدی / فاطمه شاه نظری / فاطمه شهشهانی / فاطمه فرهنگ خواه / فاطمه گلزار / فاطمه گوارایی / فاطمه مسجدی / فاطمه مقدم / فاطمه نصرتی / فاطمه نصیری / فاطمه نظری / فاطمه واحد / فاطمه واقف / فاطمه کریم زاده / فتانه عباسی / فتانه کیان ارثی / فخری نامی / فخری شادفر / فراز افراشته / فراز یکیتا / فرانك فرزانگی / فرانک بدولی پور / فرانک فرید / فرح خدابخش / فرح طاهری / فرح كلانتری / فرخ آشوری / فرخ بزی / فرخ سلوكی / فرخنده اصفهانی زاده / فرخنده جبارزادگان / فرخنده غنی پور / فرخنده مهجوران / فرزاد جاسمی / فرزاد رحیم پور / فرزانه راجی / فرزانه سلطانی / فرزانه شادفر / فرزانه طاهر خانی / فرزانه طاهری / فرزانه فرزاد / فرزانه قاسمی / فرزانه مرادی / فرزانه موثق نژاد / فرشاد خلعتبری / فرشاد شهسواری / فرشاد مرادی/ فرشته ابوالفتحی / فرشته اسدی / فرشته حیدری / فرشته صفری / فرشته مدبر / فرشته مولوی / فرشته میهن دوست / فرشید اسماعیلی / فرناز جمشیدی / فرناز سیفی / فرناز فاروغی زاده / فرناز ملكی / فرناز ناصر شریعتی / فرناز نصرتی / فرنگیس محمدی / فرنوش اشتری / فرنوش الله وردی / فرنوش تهرانی / فرنوش سعید پور / فرهاد روشن / فرهاد سلمانیان / فرهادداودی / فرهنگ سلامی / فروزان ثابتی / فروغ دهدشتی / فروغ شامی / فروغ قره داغی / فروغ لطفی / فروه امینی / فریال كاظمی / فریبا اسدی / فریبا داوودی ‌مهاجر / فریبا شادفر / فریبا عجم / فریبا مجد / فریبرز فرهادی / فرید فرهادیان / فرید مبصر / فرید هاشمی / فریده پورعبدالله / فریده جلالی / فریده رضایی / فریده غائب / فریده ملكی / فرین حسین روحانیان / فریبا آزاد / فریبا مرادی / فریبا یگانه / فریبرز رئیس دانا / فرید قاسملو / فریده اسدی / فریده خسروشاهی / فهیمه خضر حیدری / فهیمه محسنی / فهیمه مازندرانی / فهیمه مظاهری / فواد مجیدی / فیروز بختیاری / فیروزه مهاجر / فیروزه فروردین/ فرناز مستفید
قاسم سینكی / قاسم شكاری / قاسم عباس زاده / قمر فلاح / قاسم روزبهانی
كامران طاهباز / كامران قهرمان / كاوه رضایی / كاوه شجاعی / كاوه كرمانشاهی / كاوه مظفری / كبری شاه چینی / كبری ملكی / كتایون خلیلی / كتایون عنایت نژاد / كریم غلام زاده / كوهزاد رنجبر / كوهیار میرزاد / كیانوش سرابی / كیانوش سنجری / كیوان سیار / كیوان صمیمی / كیوان مهرگان / کاظم علمداری / کاظم متولی / کامبیز نوروزی / کامران طاهباز / کاملیا روشن / کاوه بوئیری / کاوه ستایش / کبرا شعبانی / کبرا نظری / کبری احمدپور / کبری نجفی / کژال عبدالغفور / کوروش جنتی / کوهیارگودرزی / کیان بقائی / کیانوش مهاجر / کیوان شجاعی / کیومرث بالیوند / کیومرث حکیم / کیومرث صابغی / کیومرث کاویانی
گراناز موسوی / گرجین مرزبان / گل اندام زنده رودی / گلاله بهرامی / گلناز ملک / گلناز مرادی / گلنوش اشتری / گوروش جنتی / گوهر بیات / گوهر شمیرانی / گوهر معصومی / گیتا احمدی / گیتا طاهباز / گیتی سلامی / گیتی عدالتی / گیلان نصیری / گیتا هاشمی / گیتی پرویزی / گیسو خوشه چین
لادن اریسیان / لادن یوسفی / لادن کریمی / لاله امینی / لاله امین زاده / لاله رشیدی / لاله سلیمی / لبلا بهروزی / لقا دهدشتی / لی لی مظاهری / لیدا جواد پور / لیلا اسفندیاری / لیلا الیكایی / لیلا انصاری / لیلا خمسه / لیلا دولتشاه / لیلا رفیعی / لیلا سمیعی نژاد / لیلا شریفی فردید / لیلا علی پور / لیلا فروغی نیا / لیلا كاظمی / لیلا كفاشزاده / لیلا مصطفوی / لیلا منصور / لیلا نظری / لیلی اسلامی / لیلی سیاره / لیندا ملكی / لیدا کریمی / لیلا اصلان / لیلا حسن پور / لیلا حکمی / لیلا خلج زاده / لیلا رنجبرخواه / لیلا سیفی / لیلا شمس / لیلا صادقی / لیلا طلعتی / لیلا ظهوری / لیلا قاسمزاده / لیلا مانی / لیلا مفخمی / لیلا موری / لیلی خضاب / لیونا عیسی قلیان / لیلا ارشد
مائده عظیمی / مائده گیوه چین / مارال فرخی / مازیار اتوكش / مازیار سمیعی / ماشالله شمس الواعظین / مانی حکیم / مانی صفار / ماهرخ صادقی / ماهور پورمقدم / ماهی حجتی / مجتبا پورمحسن / مجتبی موسوی / مجتبی رزمی / مجتبی نجفی / مجد مهین اسرانی / مجید تولایی / مجید رحمتی / مجید ملكی / مجید موسوی / مجید اعزازی / مجید هادیان / محبوبه اسلامی / محبوبه حسین زاده / محبوبه خوارزمی / محبوبه رمضانی / محبوبه سعیدی / محبوبه فخرآبادی / محبوبه محبی / محبوبه مرادی / محبوبه مسگری / محبوبه کرمی / محترم بیات / محدثه قافله باشی / محرم دولتشاهی / محسن حکیمی / محسن سازگارا / محسن صارمی / محسن عامری / محسن كدیور / محسن كسایی / محسن مالجو / محسن موسوی / محمد ابراهیمی / محمد ابوالفتح / محمد احسانی / محمد آدینه وند / محمد آزاد / محمد اسدی / محمد آشور / محمد اصلاحی / محمد بهرامی آشتیانی / محمد بهزادی / محمد بیكی / محمد جمشیدی / محمد حداد / محمد حیدری / محمد دادفر / محمد رادنیا / محمد رستمی / محمد رضا یزدانی / محمد رضوانی / محمد زهرایی معتمدی / محمد زینالی / محمد سیف‌زاده / محمد شوراب / محمد شیخی / محمد صابر مقدم / محمد صابری / محمد صادقی / محمد صفوی / محمد علی بوذری / محمد فلاح زاده / محمد فلاح نیا / محمد محجوبی / محمد مفخمی / محمد ملكی / محمد ملكی / محمد ملک زاده / محمد میلانی / محمد نوشیروانی / محمد هادی موسوی / محمد هاشم نسب / محمد هاشمی / محمدجواد مظفر / محمدحسین كتابعلی / محمدرضا امینی / محمدرضا ترابی / محمدرضا زهدی / محمدزمان ساوری / محمود حیدری / محمود شكارچی / محمود شكاری / محمود طبرسی / محمود فراستچی / محمود كمالی / مراد حسینی / مرتضی كاظمیان / مرتضی موسوی / مرتضی دینی / مرتضی صفا / مرتضی طلاکوب / مرتضی مدنی / مرجان بزرگ / مرجان فولادوند / مرجان نمازی / مرجان نیاكی / مرسده آزاده / مرسده صالح پور / مرضیه بخشایشی / مرضیه بخشی زاده / مرضیه زاهدی / مرضیه صادقیان / مرضیه محجوبه / مرضیه السادات همتی / مریم اردلان / مریم اسدی / مریم اكبری / مریم بردبار / مریم بقایی / مریم بهرمن / مریم بهروزی / مریم پاپی / مریم تیموریان / مریم جمشیدی / مریم جهانبخش / مریم حسین خواه / مریم خسرو شاهی / مریم خیابانی / مریم رضائی فر / مریم رضایی / مریم رفیعی / مریم زینعلی / مریم سادات سیدی / مریم شصتی / مریم شفیعی / مریم شكاری / مریم شهباز سلطانی / مریم شهبازی / مریم ضیا / مریم ضیایی فر / مریم طیبی / مریم فیروزی / مریم قاجار / مریم کافی / مریم كبیری / مریم كراری / مریم لكاندار / مریم محسنی / مریم مرادی / مریم ملك زاده / مریم موسوی / مریم میرزا / مریم میرزایی / مریم مینابی / مریم میهن دوست / مریم نخودیان / مریم یوسفی / مریم افشاری / مریم بزرگ / مریم بیگدلی / مریم تقی دوست / مریم چاوشی / مریم چوپانی / مریم خاوری / مریم خسروشاهی / مریم رضائی / مریم زندی / مریم سارویی / مریم سیدکریمی / مریم شجاعی / مریم صبا / مریم طالبی نیا / مریم فرازفرد / مریم قالیچی ها / مریم گلزار / مریم مالک / مریم محبوب / مریم مکی نژاد / مریم نظری / مریم نوری / مریم واحد / مریم کراری / مریم کسایی / مریم یگانه فر / مزدك بلوك / مزدك موسوی / مزدک بامدادان / مزدک پاکزاد / مژده گرشاسبی / مژده گرشاسب منش / مژده موسوی / مژده نوروزی / مژگان آشوری / مژگان اصغری / مژگان اكبر / مژگان ایروانی / مژگان تقی نیا / مژگان ثروتی / مژگان جعفریان / مژگان چراغچی / مژگان طباطبایی / مژگان عبدی / مژگان قنبر زاده / مژگان كعبه / مژگان محمدزاده / م‍‍ژگان ملكیان / مژگان میرفخری / مژگان نعیمی / مژگان ورز / مستوره برادران نصیری / مستوره محسنی / مسعود امیدی / مسعود باستانی / مسعود بهنود / مسعود جمالی / مسعود حبیبی / مسعود شکوری / مسعود عسگرپور / مسعود غفاری / مسعود هاشمی / مصطفی تنها / مصطفی كاردان / مصطفی سبطی / مطهره محمودی / مطهره کیانیان / معصومه اتابكی / معصومه بهادری / معصومه بیات / معصومه تهرانی / معصومه تکلو / معصومه حسن پور / معصومه حق شناس / معصومه خلفی / معصومه رحیمی / معصومه رضایی / معصومه شفیعی / معصومه صالحی / معصومه عقیلی / معصومه فراهانی / معصومه فراهانچی / معصومه قربانی / معصومه قلی‌زاده / معصومه قلی نژاد / معصومه لقمانی / معصومه لكاندار / معصومه مرادی / معصومه واحد / معصومه وطنی / معصومه ولیدابادی / معصومه وکیلی / ملوك صالحی / ملوک عزیززاده / ملیحه پویا بهار / ملیحه تیره گل / ملیحه رستمی / ملیحه سبطی / ملیحه بشنوایی / ملیحه رزازان / ملیحه مرادی / ملیحه فراهانی / منصور بیات زاده / منصور بیاتی / منصور حیات‌غیبی / منصور راسخ / منصور رهبر / منصوره شجاعی / منصوره صدیقی / منوچهر خوش بین / منوچهر قلم چی / منوچهر كدیور / منوچهر فاضل / منیره عابدین نژاد / منیره كاظمی / منیژه حكمت / منیره برادران / منیره مقدم / منیژه جعفری / منیژه گازرانی / منیژه مرعشی / مه لقا جدی / مهتاب دولتشاه / مهدی ابراهیمی / مهدی احمدی / مهدی آدینه سردار / مهدی تاجیك / مهدی ساقی / مهدی سعید پور / مهدی سعیدزاده / مهدی سفریان / مهدی شفیعی / مهدی فخرزاده / مهدی فرهادی / مهدی قائمی / مهدی كاظمی / ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻭﻣنی / مهدی یعقوب علی / مهدی یوسفی / مهدی یوسف زاده / مهدیه اسمی زاده / مهدیه قافله باشی / مهدی ابراهیمی / مهدی آذر / مهدی افشارنیک / مهدی جواهری / مهدی ستایش / مهدی سیف / مهدی صابری / مهدی عربشاهی / مهدی فراحی / شاندیز / مهدی فیاض / مهدی مجتهدی / مهدی همایون سیرت / مهدیس جعفری / مهدیس رهبر / مهر انگیز كار مهرانگیز کسایی / مهران امینی / مهران انصاری / مهران حسینی / مهران حیدری / مهران قاسمی / مهرانگیز میرزائی / مهراوه خندان / مهراوه خوارزمی / مهرداد بزرگ / مهرداد حجتی / مهرداد حمزه / مهرداد درویش پور / مهرداد شهلایی / مهرداد عرفانی / مهرداد مشایخی / مهرداد ملكی / مهرناز فاروغی زاده / مهرناز گلسرخی / مهرنوش زنوزی / مهرنوش عبداللهی / مهرنوش محمدیان / مهری علی زاده / مهسا امر آبادیان / مهسا جزینی / مهسا شوراب / مهسا طاهران / مهسا مهدوی / مهسا مهرداد / مهسا میهن دوست / مهسا وحدت / مهسا ولد بیگی / مهسان بهنود / مهسان بهمنش / مهسان كوكبی / مهستی وطن خواه / مهشاد شمس / مهشید پگاهی سینا / مهشید محمدعلیها / مهشید راستی / مهشید گودرزیان / مهنا مرادی / مهناز سجادی / مهناز شمس / مهناز عادلی / مهناز قادری / مهناز وکیلی / مهوش آزاد / مهوش زارع زاده / مهوش نوابی / مهوش نوادری / مهیا زارعی / مهین خدیوی / مهین علی‌بابایی / مهین پوری / مهین رضائی / مهین هنرپور / مولود بشنوایی / مونا سعیدی پور / مونا علیزاده / مونا قائنی / مونا قاسمیان / مونا محمدزاده / میترا آزاد فر / میترا حیدری / میترا خضرایی شكر فر / میثم كاظمی / میرمحمود یگانلی / میلاد صابری / مینا جهان بخش / مینا ربیعی / مینا كاظمی / مینا كریمی / مینا محمدی / مینو شفیعی / مینوش صدوقیان‌زاده / میترا جانبخشی / میترا صالح / میترا نظری / میثم قهوه چیان / میرا قربانی فر / میلاد اسدی / میلاد حسینی / مینا افتخاری / مینا بدیهی / مینا بهمند / مینا صفار / مینا محمد / مینا میرزاحسین / مینا نجفی / مینا کشاورز / مینا یایچی
نادر احمد زاده / نادر ساده / نادر صدیقی / نادر نصیری / نادرحاجی محسن / نازلی فرخی / نازنین چنگیزیان / نازنین شاه مرادی / نازنین فخری زاده / نازنین فرهودی / نازنین محکمی / نازنین کاظمی / نازیلا ملا محمدی / نازیلا آقابیکپور / ناصر اشجاری / ناصر مهاجرانی / ناهید ثروتی / ناهید حیدریان / ناهید خیبری / ناهید رمضانی اوزینه / ناهید فرازنده / ناهید مقدم / ناهید موسوی / ناهید میرحاج / ناهید تقوی / ناهید توسلی / ناهید جباری / ناهید جعفری / ناهید جودکی / ناهید خضاب / ناهید خیرابی / ناهید زمان / ناهید قادری / ناهید همت خواه / ناهید کشاورز / نجمه توانا / نجمه خاکباز / نجمه زارع / نجمه مجتهدی / نجمه محبی / نجمه نوریانی / نجیبه جواهری / ندا آزاد / ندا پیش یار / ندا حرمتی / ندا فراهی / ندا محبی / نرگس احمیدی / / نرگس اعلایی / نرگس جودكی / نرگس خسرو شاهی / نرگس رشیدی / نرگس سمیرمی / نرگس سید حسینی / نرگس شریفی / نرگس شفیعی / نرگس طیبات / نرگس عظیمی / نرگس فلاحی / نرگس محمدی / نرگس مولودی / نرگس ولیدآبادی / نریمان رحیمی / نسترن خسروی مقدم / نسترن ساوری / نسترن سید حسینی / نسترن شمس / نسترن صادقی / نسترن صالحی / نسترن گلها / نسترن مهدی پور / نسرین بصیری / نسرین جمشید لو / نسرین چنگیزیان / نسرین زمینی / نسرین فرهومند / نسرین محمدی / نسرین اردلان / نسرین خضاب / نسرین ستوده / نسرین شیرازی / نسرین ناطقی / نسیم بنی‌كمالی / نسیم تنها / نسیم سرابندی / نسیم عبدی / نسیم مجیدی / نسیم ملكی / نسیم خسروی / نسیم خسروی مقدم / نسیما شریعت / نصیر بنگشت / نصیر مستوفی / نعیمه دوست‌دار / نعیمه ملایی / نغمه حسام / نغمه كیساندخت / نفیسه آزاد / نفیسه روزبان / نفیسه محمدی / نگار انسان / نگاررجبی / نگین انجمنی / نگین حق شنو / نگین حسین مرادی / نوش افرین طاهر / نوشابه امیری / نوشین رازی / نوشین مرادی / نوشین احمدی خراسانی / نوشین جعفری / نوید نوری / نوید نوری فر / نیره توحیدی / نیكی ایرانی / نیلوفر مهدیان / نیما فراستچی / نیما مولانی / نینا مرتضوی / نیوشا نوشادی / نیوشا یوسف زاده / نیلوفر انسان / نیلوفر کشمیری / نیما احمدی / نیما راشدان / نیما صفار / نیوشا درخشان / نیوشا فدایی / نیکا سعیدی / نهاله نوروزی فر/ نیلوفر گلکار
وجیهه فاطمی / وجیهه مقدم / وحید دوست محمدی / وحید روحی / وحیده غفاری / وحیده مولوی / ونوشه آذری / ویدا خبازی مشوق / ویدا محمد خانی / ویدا بیگلری / ویدا خسروی / ویدا کریمی
هاجر کبیری / هادی ابراهیمی / هادی حیدری / هادی یوسفی / هادی خسروی مقدم / هادی فرنود / هادی ناصری / هادی نیلی / هاشم آقاجری / هاشم باروتی / هاله آگنج / هاله سینكی / هاله صفرزاده / هانا دارابی / هانیه سلیمی / هانیه حشمتی / هانیه نعمتی / هایده تابش / هدا ایزدی / هدا به نژاد / هدا بیت مشعل / هدا كیانی راد / هژبر عصاره / هژیر پلاسچی / هژیر رحمان داد / هستی خزراوی / هستی خضروی / هلن منشی زاده / هما بزی / هما خداوردی / هما رستگار / هما عزیزی / هما مداح / هما سنگلجی / هما هودفر / همایون عسكری سیریزی / همایون نامی / هنگامه سینكی / هنگامه شهیدی / هنگامه یزدان پناه / هوشنگ بیات / هوشنگ بیات / هومن آقاسی بیگ / هومن اولایی / هومن سینكی / هومن همدانی / هیوا كارگرزاده/ هما یایچی
یاسمن احمدی / یاسمن دادور / یاسمن شهرابی / یاسمین داداشی / یاشار كمالی / یاشار گرمستانی / یگانه قهرمان لو / یاسمن تورنگ / یاسمن نیلفروشان / یاور خسرو شاهی / یلدا ایرانی / یوسف حسینی / یوسف مجاب

تغییر برای برابری

Sonntag, 9. September 2007

کالبد شکافی حمله نظامی به ایران و عواقب آن

کالبد شکافی حمله نظامی به ایران و عواقب آن
دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی-سواس- واقع در لندن در اواخر ماه اوت در گزارشی در مورد احتمال حمله به ایران و عواقب آن منتشر کرده است. دن پلش، مدیر مرکز مطالعات بین المللی و دیپلماسی «سواس» و مارتین بوچر مشاور بین المللی نویسندگان این گزارش هشتاد صفحه ای هستند.
«سواس» خاطر نشان کرده که این گزارش در مورد نظرات این نویسندگان است و نظر این موسسه را منعکس نمی کند.
نویسندگان این گزارش می نویسند که در دنیا بسیاری در مورد این موضوع سخن می گویند که مقابله ایران و جامعه بین المللی بر سر موضوع هسته ای، می تواند منجر به جنگ بین آمریکا و ایران شود.
این دو پژوهشگر سعی می کنند در گزارش خود که اگر اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد، چگونه خواهد بود و چه نتایجی خواهد داشت. موضوع بحث این گزارش به هیچوجه برنامه انرژی هسته ای ایران و روابط این کشور با سایر کشورها نیست.
به نوشته این گزارش، آمریکا آمادگی نظامی کامل برای حمله به ایران علیرغم مشکلات این کشور با بکارگیری حداقل نیروهای زمینی را دارا است و می تواند در ظرف چند روز ده هزار هدف را در ایران منهدم کند.
این گزارش می افزاید که آمادگی نظامی برای حمله به ایران وجود دارد بدون آن که آمریکا سر و صدایی در این مورد کند ولی در این مورد که آیا عزم سیاسی برای حمله به این کشور وجود دارد یا نه، رازی است که فقط برخی از مقامات ارشد دولت بوش از آن آگاهی دارند.
این گزارش با ارایه نقل قول های مختلفی از سیاستمداران نظامیان و روزنامه نگاران آمریکایی سعی می کند نشان دهد که طرح حمله به ایران از دیرباز وجود داشته است.
به نوشته این مقاله ژنرال وسلی کلارک می گوید در پنتاگون ژنرال دیگری، در سپتامبر 2001 ، به وی گفت که دولت بوش در نظر گرفته است که به هفت کشور در مدت شش سال حمله کند: عراق سوریه لبنان لیبی سومالی سودان و ایران.
این گزارش می افزاید از میان هفت کشور ذکر شده، چهار کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی و سومالی دچار تحولات اساسی و یا تغییراتی قابل توجه در سیاست خارجی خود در رابطه با امریکا شده اند.
طبق این گزارش پت بوکانان، سیاستمدار محافظه کار آمریکایی، در نشریه «آمریکن کانسرویتیو» اعلام کرد که دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا دستور طرح نقشه حمله به ایران و استفاده از بمب اتمی را در این مورد برای سال 2005 داده بود.
آیا حمله به ایران قابل تصور است؟
به نوشته این گزارش، برخی با ارایه دلایلی سعی می کنند حمله به ایران را به دلیل عواقب ناشی از آن و واکنش ایران غیر قابل تصور نشان دهند. دان پلش و مارتین بوچر می گویند افرادی که حمله به ایران را امکان پذیر نمی دانند می کوشند هر گونه حمله محدود برای تخریب سلاح های کشتار دستجمعی بوده و ایران فرصت واکنش خواهد داشت.
به گفته این افراد، ایران عبور و مرور کشتی های نفتی را در تنگه هرمز و خلیج فارس مختل خواهد کرد به اسراییل کشورهای واقع در خلیج فارس و پایگاه های آمریکایی در عراق حمله موشکی می کند.
نویسندگان گزارش این دلایل را رد کرده و چنین استدلال می کنند: «استراتژی اولیه یک اقدام نظامی جلوگیری از حمله متقابل دشمن را در نظر می گیرد. نیروی هوایی دریایی موشک های زمین به زمین و سیستم دفاع ضد هوایی ایران بدون آسیب نخواهند ماند. سیاست آمریکا تغییر رژیم ایران از طریق های سیاسی و جلوگیری از دست یافتن این کشور به سلاح هسته ای از طریق تمام راه ها است.»
این گزارش می افزاید « جلوگیری ایران از تولید سلاح های کشتار جمعی شاید از طریق تغییر رژیم و یا مبدل کردن ایران به یک «دولت ناکام» امکان پذیر باشد. چون به غیر از این دو طریق تمامی فرضیات بر این استوار است که حمله به مکان های که تولید سلاح های کشتار دستجمعی در آنجا صورت می گیرد فقط می تواند چند سال برنامه ایران را به عقب بیاندازد.»
«ایران لیبی دوم نیست»
پژوهشگران سواس می گویند دلایل دیگر را که در رد امکان حمله آمریکا به ایران عنوان می شود مورد بررسی قرار می دهند:
1-ایران مانند لیبی عمل کرده و مراکز هسته ای خود را در اختیار سازمان ملل قرار خواهد داد. این گزارش می نویسد چنین ایده ای در میان دولتمردان ایران محبوبیتی ندارد و دولت آمریکا تاکنون تضمین امنیتی به ایران برای حمله نکردن به این کشور نداده است.
2-اتحادیه اروپا نقش میانجی را ایفا می کند.این گزارش می گوید که مقامات ارشد آمریکایی مانند دیک چنی، معاون ریاست جمهوری، و جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل تلاش های اروپایی را بی تاثیر دانسته اند.
3-موانع نظامی چندان زیاد است که آمریکا دست به حمله علیه ایران نخواهد زد. به گفته این گزارش، «یک ایران اتمی» این مشکلات را چند برابر خواهد کرد و تلاش آمریکا همیشه برای جلوگیری از وارد شدن رقیبی جدید در عرصه نظامی بوده است.
4-ارتش آمریکا در عراق دچار مشکلاتی جدی شده و قادر به عملیات علیه ایران نیست. این دو پژوهشگر می گویند «اگر چه آمریکا در عراق دچار مشکل است ولی نیروی دریایی و هوایی این کشور چندان درگیر جنگ با شورشیان نیستند و می توانند قوای خود را برای حمله به ایران متمرکز کنند.»
5-ایرانی ها سلاح های کشتار دستجمعی را در مناطقی خارج از دسترس و نفوذ نیروهای خارجی پنهان کرده اند. این گزارش با استناد به مقاله سیمور هرش، خبرنگار معروف آمریکایی، در نیویورکر می گوید که نیروهای ویژه آمریکا بارها عملیات نفوذی در ایران انجام داده اند و لیستی از مراکزی که باید مورد هدف قرار بگبرد تهیه کرده اند. این گزارش می افزاید عملیات زمینی محدود از مرزهای افغانستان، عراق و آذربایجان، ایران در شرایط بسیار دشواری برای راه اندازی برنامه هسته ای خود قرار می دهد.
6-حمله به ایران موجب قیام شیعیان در عراق خواهد بود. گزارش سواس، خاطر نشان می کند زمان جنگ ایران و عراق همه شیعیان عراق به جمهوری اسلامی ایران نپیوستند.
7- جنگ ایران موجب رکود اقتصادی می شود. محافظه کاران امریکایی هوادار جنگ می گویند جنگ می تواند موجب توسعه اقتصادی شود ولی برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که نفت به بشکه ای 85 دلار رسیده و هزینه جنگ بسیار سنگین خواهد بود.
8-سیاستمداران آمریکا و اذهان عمومی در این کشور مانع جنگ می شوند. پژوهشگران سواس می گویند به جز اعضای سابق دولت آمریکا مانند زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رییس جمهوری پیشین آمریکا، تقریبا همه سیاستمداران آمریکا بر این باورند که در صورت لزوم باید به ایران حمله کرد.
واکنش ایران و عواقب جنگ
در این گزارش می خوانیم که در زمان «جنگ تانکرها» در زمان جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد میلادی آمریکا و ایران حرکت های نظامی یکدیگر را از نزدیک دنبال کردند تا شاید در جنگی آینده مورد استفاده قرار دهند.
نویسندگان این پژوهش معتقدند که اگر چه نیروی دریایی ایران در مقابل حمله آمریکا ناتوان است ولی مهمترین واکنش این کشور می تواند از طریق قایق های کوچک و سریع مین و موشک های ساحل به دریا صورت گرفته و تلفات قابل توجهی به نیروهای مهاجم تحمیل کند.
این گزارش از تردید بریتانیا برای حمله به ایران و هم سویی این کشور با امریکا می نویسد ولی یادآوری می کند جک استرو وزیرسابق امور خارجه بریتانیا حمله نظامی به ایران را کاملا رد می کرد ولی جانشینان وی امکان حمله نظامی به ایران را رد نکرده اند. آقایان پلش و بوچر می گویند چهره ایران در رسانه های بریتانیا روز به روز منفی تر می شود.
به گزارش پلش و بوچر، اگر چه اسراییل به هر ترتیبی می خواهد مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شود ولی حمله نظامی این کشور فقط به تاسیسات هسته ای ایران ضربه می زند و نخواهد توانست آنها را نابود کند.
این گزارش از عواقب حمله آمریکا نوشته می گوید اگر آمریکا به پیروزی نظامی دست یابد سلطه نظامی خود را بر منطقه گسترش دهد و ایران پس از شکست کشوری نفتی است با مناطقی که با یکدیگر در حال جنگ هستند.
این گزارش می نویسد که برخی از نو محافظه کاران از ایران فدرال سخن گفته اند و در صورت حمله نظامی به ایران، آمریکا و احتمالا بریتانیا سعی به مسلح کردن برخی از قومیت ها خواهند کرد.
این گزارش در نظر می گیرد که مردم ایران نیز در صورت حمله می توانند به حمایت از دولت ایران برخیزند و جنگ بزرگ منطقه ای آغاز شود.
در پایان نویسندگان هر گونه حمله علیه ایران را موجب خسارات مالی و جانی بسیار و بی ثباتی منطقه دانسته پیشنهاد می دهند تمامی کشورها در راه ایجاد یک خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار دستجمعی بکوشند.
رادیو فردا

Freitag, 7. September 2007

نامه سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی به لوئيز آربور

نامه سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی به لوئيز آربور


به : کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم لوئيس آربور
از : سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


با سلام

در پی نياز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نمايندگان واقعی کارگری اعضای هيئت موسس احيا و بازگشايی سنديکای کارگران شرکت واحد تصميم به باز گشائی و احيای سنديکای کارگران شرکت واحد که بی دليل از حقوق قانونی خود محروم شده بود گرفتنداين مسئله با استقبال کارگران شرکت واحد و خشم عوامل شوراهای اسلامی کار روبرو گرديد و باعث هجوم اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگربا حضور مامورين انتظامی در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ به دفتر سنديکا واقع در ميدان حسن آباد گرديد که منجر به زخمی شدن منصور اسالو و ضرب و شتم تعدادی از کارگران و تخريب مکان سنديکا گرديد بعد از اين حمله اعضاء مجروح شکايتی تقديم دادسرا کرده و تصميم به برگزاری مجمع عمومی سنديکا گرفته شد. در تاريخ ۱۳/۳/۱۳۸۴ با همه مشکلات و با حضور وسيع کارگران مجمع عمومی سنديکا را برگزار نموده و اساسنامه سنديکا را به تصويب رسانده و منتخبين هيئت مديره فعاليت کارگری خود را شروع نمودند.

با شروع کاراعضاء هيئت مديره نامه نگاريهای مسالمت آميز با مديريت شرکت واحد جهت احقاق حقوق کارگری انجام دادند که متاسفانه هيچ گونه جوابی از طرف مديريت داده نشد بعنوان اولين اعتراض سنديکا اطلاعيه ای جهت روشن نمودن چراغهای اتوبوس داد که با استقبال بی نظير رانندگان اتوبوس روبرو گرديد در پی اين اعتراض چند تن از اعضاء سنديکا دستگير و بعد از سه روز بلا قيد آزاد گرديدند.

در تاريخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ تعدادی از اعضاء هيئت مديره سنديکا از جلو منزل دستگير و به زندان اوين منتقل شدند. بعد از اين دستگيرها کارگران واعضاء دستگير نشده هيئت مديره جهت اعتراض برای روز ۴/۱۰/۱۳۸۴ اعلام اعتصاب نمودند به نحوی که قرار شد کارگران از مناطق کاريشان بيرون نيايند اين امر محقق گرديد و با حضور شهردار تهران و با وعده های صنفی و آزادی کارگران در بند کارگران معترض تصميم به ترک محل، ادامه کار و جابجايی مسافران نمودند اما هيچ کدام از وعده های داده شده انجام نشد و کماکان منصور اسالو در بند ۲۰۹ زندان اوين زندانی بودند ، اين مسئله باعث شد با درخواست کارگران و تصميم هيئت مديره در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۸۴ اعتصاب ديگری شکل بگيرد که با دستگيری تعداد زيادی از کارگران و انتقال به زندان اوين جلو اين حرکت اعتراضی گرفته شد. بعد از آزادی کارگران دستگير شده ، از کار کردن اعضاء هيئت مديره و فعالين سنديکای جلو گير ی بعمل آمد. بعد از پيگيريهای خانواده و اتحاديه های کارگری آقای منصور اسالو بعد ازحدود ۷ماه با قرار۱۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد و بعد از آزادی همچنان پيگير مسائل سنديکايی بودند

تا اين که مجدداً بعد از سه ماه توسط مامورين امنيتی دستگير و بعد از يک ماه بازداشت با قرار کفالت ۳۰ ميليون تومانی آزاد شد نامبرده از حق سنديکا خواهی خود کوتاه نيامده و فعاليت های صنفی خود را بعد آزادی ادامه داده تا اين که از طرف فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل (ITF) وکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری(ITUC) بعنوان نماينده منتخب سنديکا برای شرکت درکنگره ساليانه به لندن و بروکسل دعوت شدند ايشان بصورت قانونی و اخذ ويزا از کشور خارج و بعد از شرکت درکنگره به کشور باز گشتند بعد ازحدوديک ماه از بازگشت ايشان توسط مامورين امنيتی نزديک منزل دستگير و به زندان منتقل شدند در ادامه دستگيری آقای اسالو بعنوان رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد ITFوITUC فراخوانی برای حمايت از ايشان و همبستگی با سنديکای کارگران شرکت واحد برای تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ صادر نمودند در پی اين فراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد با نظر جمعی تصميم گرفت برای روز فراخوان جهت دلجوئی از خانواده آقای اسالو به منزل ايشان مراجعه کنند در هنگام مراجعه به منزل ايشان در تاريخ فوق پنج نفر از اعضاء سنديکا به نامهای آقايان ابراهيم مددی ، سيد داوود رضوی، ابراهيم نوروزی گوهری، يعقوب سليمی و همايون جابری به همراه دوتن از شهروندان دستگير و به زندان اوين منتقل شدند. بعد از پيگيريهای خانواده و اعضاء سنديکا آقايان ابراهيم نوروزی گوهری و يعقوب سليمی به همراه دوتن از شهروندان دستگير شده با قرار کفالت از زندان آزاد شدند و تا اين تاريخ آقايان ابراهيم مددی ، سيد داوود رضوی ، همايون جابری و منصور اسالو در زندان اوين زندانی ميباشند.

خانم لوئيس آربرکميسيونر محترم حقوق بشر همانطور که استحضار داريد اعضاء هيئت مديره و فعالين سنديکا بيش ازدو سال است که بطور غير قانونی از حقوق و امنيت اجتماعی محروم گشته اند. ما خواستارمداخله سازمانهای حقوق بشری در اين زمينه هستيم.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

رونوشت :
دبيرکل ITUC آقای گای رايدر
دبيرکل ITF آقای ديويد کاک رافت

از خبرنامه امیرکبیر