Samstag, 27. Oktober 2012

اسنادی در ارتباط با تاریخچه بنیاد سازمان جوانان جبهه ملی ایران خارج از کشور


جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا که از سال 2004 تمام نظرات و بیانیه های جبهه ملی ایران را در تارنماهای زیر منتشر کرده اند بار دیگر به آگاهی میرسانند که هیچگونه ارتباطی با تشکیلات تهران نداشته و تنها در انعکاس سیاست های جبهه ملی ایران ونظرات  شخصیت های ملی در ایران تلاش دارند.

حسن لباسچی
جبهه ملی ایران در آمریکا واروپا  

 ایمیل دریافتی در تاریخ 
22.10.2012


گزارش در نشریه نیمروز در مورد تشکیل سازمان جوانان در سال 2004


تبریک آقای صادق محمدی، یکی از اعضای بنام جبهه ملی ایران در خارج از کشور در ارتباط با تشکیل سازمان جوانان


دو نامه از رئیس کنگره جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رئیس شورای جبهه ملی ایران در آمریکا از سال 2004 به اعضای شورای عالی جبهه ملی


اسامی اعضای کمیسیون تدوین در نشست لندن بدنبال کنگره وحدت جبهه ملی ایران در سوئد سال 2004

پیش بصوی شورای ملی ایران
اعلامیه سازمان جوانان جبهه ملی ایران خارج از کشور در ارتباط با نیاز به تفاهم بیشتر میان گروه های ملی

درود و مهر بسیار حضور همرزمان گرامی جبهه ملی


با توجه به اطلاعیه استاد ادیب برومند که در زیر ملاحظه می فرمائید لازم است نکاتی را بعرض شما یاران برسانم:


ادیب برومند رییس هیات رهبری جبهه ملی ایران در مورد سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، نظر رسمی جبهه ملی را به این شرح بیان می دارد:
"جبهه ملی ایران خود در خارج از کشور هیچ تشکیلاتی ندارد، ولی هواداران جبهه در کشورهای مختلف به تشکیل سازمان هایی به نام جبهه ملی دست   زده اند که چون ما در تهران هیچ گونه وسیله ای برای شناسایی و کنترل سازمانی آنان نداریم، نمی توانیم رابطه تشکیلاتی با آنها برقرار کنیم. "


همانطور که از متن این پیام پیداست محتوی آن شامل پاسخ دندان شکنی است به افراد کوته فکر و دور از بینش سیاسی که خود را به غلط وابسته به جبهه ملی می دانند.

این اخلالگران حرفه ای هر چندگاهی به مجرد اینکه احساس می کنند کسانی از اپوزیسیون اقداماتی در زمینه های همبستگی و رفع اختلافات بعمل می آورند و مشرف به انجام رسیدن است بار دیگر شروع میکنند به هوچیگری و توهین و دشنام دادن به شخصیت های مبارز جبهه ملی بخصوص بدون توجه به موقعیت حساس و خطیری که ملت ایران امروز با آن روبرو است شما در واقع همان کاری را میکنید که در ۳۳ سال پیش عده ای با شادروان دکتر صدیقی و دکتر شاپور بختیار کردند که بسیار غیر مسئولانه و خلاف آرمانهای جبهه ملی بود و نتیجه آن شد که مذهبیون به جای ملیون حکومت را بدست گرفتند.

طرز برخورد این افراد کاملاً دال برخود بزرگ بینی و احساس مالکیت بر جبهه ملی را نشان میدهد متأسفانه تاجائی این خودبزرگ بینی در ضمیرشان رخنه کرده که بخودشان که فاقد هر نوع سمتی در جبهه ملی هستند اجازه میدهند جبهه ملی بودن دیگران را مورد تکذیب قرار داده و زیر سؤال ببرند در صورتیکه طرز فکر و برخورد این اشخاص کاملاً مغایرت دارد با مفاهیم و اهداف و آرمانهای جبهه ملی که یادگاری از زنده یاد دکتر محمد مصدق می باشد و اعضای جبهه ملی میباید از آن پیروی کنند.
باید گفت اگر کسانی لیاقت عضویت در جبهه ملی را نمی توانند داشته باشند این شماها هستید که با این حرکات بچه گانه ای که از خود نشان داده اید موقعیت سیاسی خود را خراب کرده اید نه این فعالین راستین جبهه ملی که سالیان دراز است با تلاش بسیار و برخورد صحیح منطقی با دگراندیشان و دیگر گروه های ملی توانسته اند در طی این سالهای بعد از انقلاب با همکاری دیگر همرزمان جبهه ملی از جمله آقایان مهندس هوشنگ کردستانی، مهندس مسعود هارون مهدوی، دکتر حسن کیان زاد و آقای جهانگیر لقائی و با همت مجریان سازمان جوانان جبهه ملی موقعیت شایان توجهی در میان اپوزیسیون دست پیدا کنند.

افراد نامبرده و تعداد بیشماری از فعالین و همگامان این سازمان پس از تشکیل کنگره وحدت جبهه ملی که به پیشنهاد شادروان دکتر احمد مدنی فروردین ماه ۱۳۸۳ (مارس سال ۲۰۰۴ میلادی) در شهر استکهلم تشکیل شد اقدام به انتشار نشریه جبهه ملی و انعکاس سایت سازمان جوانان جبهه ملی ایران در خارک از کشور که اکنون حدود ۸ سال متوالی بدون وقفه صورت گرفته نموده اند که ضمناً در طول انتشار این نشریه و سایت مربوط سعی بر آن شده که بدون هیچگونه دشنام و توهین بدیگران تلاش در جلب حمایت از مبارزات و خواستهای بحق مردم ایران برای رسیدن به آزادی و رفاه و حکومتی سکولار و مردم سالار که استقلال و تمامیت ارضی از ارکان آن است بکار گرفته شود.

همه این فعالین جبهه ملی سعی بر این داشته اند که نمونه ای از گذشت تؤام با مهر و محبت بدون هرگونه دشمنی و کینه ورزی در ارتباط با دیگر گروه های سیاسی ملی باشند و از این طریق توانسته اند نظر مثبت خیلی از نیروهای ملی دیگر را بطرف جبهه ملی جلب کنند و مورد احترام قرار گیرند. متأسفانه افرادی همچون شما راه اشتباهی در پیش گرفته اند و با تعصبات خشک و برخورد یک بٌعدی مشکلات عدیده ای برای کادر جبهه ملی فراهم ساخته اند که در درجه اول متوجه خود شما شده و روز به روز بیشتر شما را به انزوا کشیده. از این نظر نه تنها کار ما را سخت کرده اید بلکه لطمۀ بزرگی به مبارزات و اهداف جبهه ملی وارد ساخته اید. از نظر نسل جوانان امروز که فقط آرزوی آزادی و رفاه اجتماعی برای مادران و پدران خود و نسلهای آینده دارند، افرادی امثال شما با آن "شاه الله" ای ها و یا "حزب الله" ای ها که ملت ما را به این روز انداخته اند، هیچ فرقی ندارید.
متأسفانه عملکرد شما در طول این ۳۳ سال بعد از انقلاب، بجای اینکه برای اهداف جبهه ملی بازده مثبتی داشته باشد، بسیار منفی بوده. دلیل آنهم بی توجهی شما به آرمانهای زنده یاد دکتر محمد مصدق میباشد. شما بجای اینکه برای دگراندیشان در زمینه ایجاد همبستگی با نیروهای ملی و مخالفت با ارتجاع سرمشق باشید و نیرو و امکانات خود را مصروف به نجات مردم ایران نمایید تا از سیستم حکومتی امروز حاکم بر ایران رهائی پیدا کنند، سالهاست که در گرداب شصت سال پیش غوطور و همچنان بدور خود میچرخید.

همه ما بر این باور هستیم که این نحوه برخورد نمیتواند کارساز و کمکی به رفع معضلات مردم ایران که با آن روبرو هستند باشد.

به همین دلیل در اینجا به شما هشدار میدهیم:
از این تاریخ به بعد هر عملی که بخواهید بنام جبهه ملی انجام دهید که به هیثیت اعضا و آرمانهای جبهه ملی لطمه وارد سازد در اولین فرصت نیروهای راستین جبهه ملی بشما عکس العمل لازم نشان خواهند داد، لذا بهتر است که خودتان را اصلاح کنید و دست از این حرکات نحیف بردارید.

در خاتمه باید آخرین کلامم را به کسانی که بصورت کاذب خودشان را به جبهه ملی میچسبانند عرض کنم جبهه ملی نه تنها ارث پدر شما نیست بلکه جبهه ملی از همچون فرزندان نامشروع و ناخلفی مثل شما که دارای اینچنین طرز برخوردی با فعالین جبهه ملی می باشند متنفر است، چون تا به امروز جز آبروریزی و صدمه به همرزمان و نام نیک جبهه ملی خیری نداشته اید.

بهمین خاطر از شما خواهش می کنم اگر هنوز برای نام جبهه ملی احترامی قائل هستید بهتر است که دیگر نام جبهه ملی را یدک نکشید.


دکتر ساسان هارون مهدوی
مسئول سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور
آلمان – مونیخ
اکتبر ۲۰۱۲